EKOLOŠKA OZAVEŠČENOST

Narava je živa stvar za katero moramo primerno skrbeti.